Privacyverklaring

Privacyverklaring Jolfix - mei 2018

Jouw privacy is belangrijk voor Jolfix. Wij gebruiken jouw persoonsgegevens enkel en alleen om je klantaccount te beheren, onze producten en diensten aan je te leveren en om je te informeren over onze producten. Hierbij moet je o.a. denken aan informatie over nieuwe producten, prijswijzigingen, aanbiedingen en/of andere commerciële acties, waarvan wij het belangrijk vinden dat je hier van op de hoogte bent.

Wij hechten dus veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van je persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen wanneer je bij ons producten en/of diensten aanschaft, waarom we deze gegevens nodig hebben en hoe wij ze gebruiken.

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

Wij hebben bepaalde persoonsgegevens nodig om jou de best mogelijke ervaring te bieden in de oriëntatie naar-, aanschaf- en levering van onze producten. In de regel geef je deze gegevens direct met het aanmaken van een account op onze website, of geef je persoonlijk door via telefoon of E-mail.

Wij verwerken de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Aanhef (Dhr./Mevr. etc.)
 • Bedrijfsnaam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Bedrijfsregistratienummer
 • Zakelijk E-mail adres
 • Telefoon ID
 • Betaal- en factureringsinformatie

Wanneer je onze website bezoekt verzamelen wij met behulp van Google Analytics informatie om te analyseren hoe er genavigeerd wordt op de website en hoe de website wordt gebruikt. We kunnen op onze website of in onze E-mailberichten cookies en vergelijkbare hulpmiddelen gebruiken om dergelijke informatie te verzamelen en te analyseren.

Wij verzamelen onder meer:

 • IP-adres
 • Browsertype
 • Datum- en tijd bezoek
 • Welke pagina’s zijn bekeken
 • Op welke elementen er is geklikt

Wij hebben hiervoor een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Google. De gegevens worden versleuteld verwerkt. De gegevens worden niet gedeeld met Google. Wij maken geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met Google Analytics.

Hoe gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

We gebruiken jouw persoonsgegevens uitsluitend voor doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en waar van toepassing, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Doeleinden:

Uitvoering van de overeenkomst. We verwerken jouw persoonsgegevens om onze producten en diensten van jouw keuze te kunnen leveren en te factureren.

Klantenservice. We gebruiken jouw informatie om je goed van dienst te kunnen zijn in het gebruik van- en oriëntatie naar onze producten en diensten, alsmede je te ondersteunen in andere klant gerelateerde zaken.

Klantcontact en communicatie. We gebruiken jouw persoonsgegevens om met je te kunnen communiceren via E-mail, telefoon, offline, of via andere elektronische media. Zo ontvang je van ons offertes, orderbevestigingen, (aangevraagde) modellen, facturen, betalingsherinneringen en uitnodigingen om mee te doen aan (klanttevredenheid) onderzoeken.

Direct Marketing. We willen je graag via e-mail, sms, offline, of via andere elektronische media op de hoogte houden van onze producten en diensten. Je hebt altijd het recht om je af te melden voor deze informatievoorziening.

Verbeteren en personaliseren van onze dienstverlening. Wij gebruiken jouw persoonsgegevens om onze producten en diensten te verbeteren. Inzicht in klikgedrag en zoekresultaten op onze website kunnen ons helpen in het verbeteren van onze website en ons productaanbod.

Uitvoering van onze bedrijfsprocessen. We gebruiken jouw persoonsgegevens om onze bedrijfsactiviteiten en de daaraan ten grondslag liggende processen goed te kunnen uitvoeren. We verwerken je gegevens voor management rapportages, audits en andere administratieve en archiveringsdoeleinden.

Met wie worden jouw persoonsgegevens gedeeld?

We delen jouw persoonsgegevens, indien nodig, met derden zoals onze vervoersbedrijven, onze partners in ICT of andere ondersteunende diensten en onze zusterbedrijven. We delen jouw gegevens:

 • Om onze bedrijfsactiviteiten uit te kunnen voeren
 • Als wij hiertoe van rechtswege worden verzocht
 • Om onze overeenkomst met jou te kunnen handhaven (wanneer bijvoorbeeld niet wordt betaald, kunnen wij een incassobureau inschakelen)
 • Om onze rechten naar derden te kunnen afdwingen, of om ons te kunnen verdedigen tegen vorderingen of beschuldigingen van derden

Waar worden je persoonsgegevens verwerkt?

Voor hosting en onderhoud worden je persoonsgegevens opgeslagen in de Europese Unie. Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door onze medewerkers, op ons kantoor in Harmelen. We delen ook bepaalde persoonsgegevens met de, in de Verenigde Staten gevestigde, leverancier van ons marketingcommunicatie platform. Deze leverancier is gecertificeerd onder het ‘Privacy Shield Program’.

Hoe lang worden je persoonsgegevens bewaard?

Wij bewaren je gegevens zolang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor wij ze hebben verzameld en in ieder geval zolang dit wettelijk is vereist. Als jouw webshop account langer dan 24 maanden niet wordt gebruikt, markeren wij deze als inactief. We maken dan niet meer actief gebruik van je accountinformatie. Je account blijft wel beschikbaar voor gebruik van onze producten en diensten.

Toegang tot jouw persoonsgegevens

Via je webshop account kan je je gegevens beheren. Heb je geen webshop account dan kan je met onze klantenservice contact opnemen om je gegevens in te zien of te wijzigen.

Wettelijke grondslag voor gegevensverwerking

De volgende grondslagen zijn van toepassing op het verzamelen en verwerken van jouw persoonsgegevens:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met ons
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigd bedrijfsbelang, zoals het uitvoeren van onze bedrijfsactiviteit, uitvoeren van bepaalde vormen van direct marketing ten behoeve van werving en informeren van klanten
 • De verwerking is noodzakelijk om aan wettelijke verplichting te voldoen, zoals bewaarplicht van administratieve gegevens
 • Wanneer de bewerking berust op toestemming heb je altijd het recht deze in te trekken. In dat geval zullen wij de verwerking van die gegevens beëindigen.

Verwerkingsverantwoordelijke

Jolfix est de merknaam van Jump-O-Lux BV, gevestigd te Harmelen aan Nijverheidsweg 18A en geregistreerd by Kamer van Koophandel, onder nummer 30069557. De beslissing met betrekking tot de doelen en middelen van de verwerking van persoonsgegevens vinden plaats -Lux BV, die als verwerkingsverantwoordelijke optreedt.

List of cookies we collect

The table below lists the cookies we collect and what information they store.

COOKIE name

COOKIE Description

CART

The association with your shopping cart.

CATEGORY_INFO

Stores the category info on the page, that allows to display pages more quickly.

COMPARE

The items that you have in the Compare Products list.

CURRENCY

Your preferred currency

CUSTOMER

An encrypted version of your customer id with the store.

CUSTOMER_AUTH

An indicator if you are currently logged into the store.

CUSTOMER_INFO

An encrypted version of the customer group you belong to.

CUSTOMER_SEGMENT_IDS

Stores the Customer Segment ID

EXTERNAL_NO_CACHE

A flag, which indicates whether caching is disabled or not.

FRONTEND

You sesssion ID on the server.

GUEST-VIEW

Allows guests to edit their orders.

LAST_CATEGORY

The last category you visited.

LAST_PRODUCT

The most recent product you have viewed.

NEWMESSAGE

Indicates whether a new message has been received.

NO_CACHE

Indicates whether it is allowed to use cache.

PERSISTENT_SHOPPING_CART

A link to information about your cart and viewing history if you have asked the site.

POLL

The ID of any polls you have recently voted in.

POLLN

Information on what polls you have voted on.

RECENTLYCOMPARED

The items that you have recently compared.

STF

Information on products you have emailed to friends.

STORE

The store view or language you have selected.

USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE

Indicates whether a customer allowed to use cookies.

VIEWED_PRODUCT_IDS

The products that you have recently viewed.

WISHLIST

An encrypted list of products added to your Wishlist.

WISHLIST_CNT

The number of items in your Wishlist.