Privacyverklaring

Privacyverklaring Jolfix - mai 2018

Jouw privacy est belangrijk voor Jolfix. Wij gebruiken jouw persoonsgegevens enkel en alleen om je klantaccount te beheren, onze producten en diensten aan je te leveren en om je te informatoren over onze producten. Hierbij moet je oa denken aan informatie over nieuwe producten, prijswijzigingen, aanbiedingen en/of andere commerciële acties, waarvan wij het belangrijk vinden dat je hier van op de hoogte bent.

Wij hechten dus veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van je persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen wanneer je bij ons producten en/of diensten aanschaft, waarom we deze gegevens nodig hebben en hoe wij ze gebruiken.

Welke persoonsgegevens worden verzameld ?

In elk van de formulieren op deze Site wordt aangegeven of de gegevens verplicht of facultatief zijn. De verzamelde informatie wordt onderworpen aan computerverwerking voor de in de formulieren aangegeven behoeften en doeleinden.
Overeenkomstig de wet van 6 januari 1978 betreffende de informatica, de bestanden en de individuele vrijheden beschikt u over het recht van toegang, rechtzetting, verzet en schrapping van de persoonsgegevens die u hebt meegedeeld door het invullen van de formulieren op de Site. U hebt ook het recht op overdraagbaarheid en beperking van uw gegevens. U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde intrekken, voor zover die toestemming gebaseerd is op de genoemde gegevens, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die vóór de intrekking heeft plaatsgevonden. U kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met Jolfix, Nijverheidsweg 18A -3481 MB HARMELEN Nederland. U kunt ook een klacht indienen bij de CNIL

Wij hebben bepaalde persoonsgegevens nodig om jou de best mogelijke ervaring te bieden in de oriëntatie naar-, aanschaf- en levering van onze producten. In de regel geef je deze gegevens direct met het aanmaken van een account op onze website, of geef je persoonlijk door via telefoon of E-mail.

Wij verwerken de volgende gegevens :

 • Voor- en achternaam
 • Aanhef (Dhr./Mevr. etc.)
 • Bedrijfsnaam
 • Adresse
 • Woonplaats
 • Bedrijfsregistratienummer
 • Zakelijk Adresse e-mail
 • ID de téléphone
 • Informations sur la fabrication Betaal

Wanneer je onze site Web bezoekt verzamelen wij met behulp van Google Analytics informatie om te analyzeen hoe er genavigeerd wordt op de website et hoe de website wordt gebruikt. Nous exploitons le site Web de in onze E-mailberichten cookies en vergelijkbare hulpmiddelen gebruiken om dergelijke informatie te verzamelen en te analyzeen.

Wij verzamelen onder meer :

 • Adresse IP
 • Type de navigateur
 • Datum- en tijd bezoek
 • Welke pagina's zijn bekeken
 • Op welke elementen er est geklikt

Wij hebben hiervoor een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Google. De gegevens worden versleuteld verwerkt. De gegevens worden niet gedeeld met Google. Wij maken geen geen gebruik van andere Google diensten en combinaison avec Google Analytics.

Hoe gebruiken wij jouw persoonsgegevens ?

We gebruiken jouw persoonsgegevens uitsluitend voor doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en waar van toepassing, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Doeleinden :

Uitvoering van de overeenkomst. Nous verwerken jouw persoonsgegevens om onze producten en diensten van jouw keuze te kunnen leveren en te fabricanten.

Klantenservice. Nous gebruiken jouw informatie om je goed van dienst te kunnen zijn in het gebruik van- en oriëntatie naar onze producten en diensten, alsmede je te ondersteunen in andere klant gerelateerde zaken.

Klantcontact en communication. Nous gebruiken jouw persoonsgegevens om met je te kunnen communiceren via e-mail, téléphone, hors ligne, ou via d'autres médias électroniques. Zo ontvang je van ons offerts, orderbevestigingen, (aangevraagde) modellen, facturen, betalingsherinneringen en uitnodigingen om mee te doen aan (klanttevredenheid) onderzoeken.

Marketing direct. We willen je graag via e-mail, sms, offline, of via andere elektronische media op de hoogte houden van onze producten en diensten. Je hebt altijd het recht om je af te melden voor deze informatievoorziening.

Verbeteren en personaliseren van onze dienstverlening. Wij gebruiken jouw persoonsgegevens om onze producten en diensten te verbeteren. Inzicht in klikgedrag en zoekresultaten op onze website kunnen ons helpen in het verbeteren van onze website en ons productaanbod.

Uitvoering van onze bedrijfsprocessen. We gebruiken jouw persoonsgegevens om onze bedrijfsactiviteiten en de daaraan ten grondslag liggende processen goed te kunnen uitvoeren. Nous verwerken je gegevens voor management rapportsages, audits andere administratieve en archiveringsdoeleinden.

Met wie worden jouw persoonsgegevens gedeeld ?

We delen jouw persoonsgegevens, indien nodig, met derden zoals onze vervoersbedrijven, onze partners in ICT of andere ondersteunende diensten en onze zusterbedrijven. Nous delen jouw gegevens :

 • Om onze bedrijfsactiviteiten uit te kunnen voeren
 • Als wij hiertoe van rechtswege worden verzocht
 • Om onze overeenkomst met jou te kunnen handhaven (wanneer bijvoorbeeld niet wordt betaald, kunnen wij een incassobureau inschakelen)
 • Om onze rechten naar derden te kunnen afdwingen, of om ons te kunnen verdedigen tegen vorderingen of beschuldigingen van derden

Waar worden je persoonsgegevens verwerkt ?

Voor hosting en onderhoud worden je persoonsgegevens opgeslagen in de Europese Unie. Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door onze medewerkers, op ons kantoor in Harmelen. We delen ook bepaalde persoonsgegevens met de, in de Verenigde Staten gevestigde, leverancier van ons marketingcommunicatie platform. Deze leverancier est certifié dans le cadre du 'Privacy Shield Program'.

Hoe lang worden je persoonsgegevens bewaard ?

Wij bewaren je gegevens zolang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor wij ze hebben verzameld en in ieder geval zolang dit wettelijk is vereist. Si vous jouez sur le compte de la boutique en ligne jusqu'au 24 mai, aucun mot n'est gebruikt, marqueurs avec deze als inactief. We maken dan niet meer actief gebruik van je accountinformatie. Je compte blijft wel beschikbaar voor gebruik van onze producten en diensten.

Toegang tot jouw persoonsgegevens

Via je compte boutique en ligne kan je je gegevens beheren. Heb je geen webshop account dan kan je met onze klantenservice contact opnemen om je gegevens in te zien of te wijzigen.

Wettelijke grondslag voor gegevensverwerking

De volgende grondslagen zijn van toepassing op het verzamelen en verwerken van jouw persoonsgegevens :

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met ons
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigd bedrijfsbelang, zoals het uitvoeren van onze bedrijfsactiviteit, uitvoeren van bepaalde vormen van direct marketing ten behoeve van werving en informeren van klanten
 • De verwerking is noodzakelijk om aan wettelijke verplichting te voldoen, zoals bewaarplicht van administratieve gegevens
 • Wanneer de bewerking berust op toestemming heb je altijd het recht deze in te trekken. In dat geval zullen wij de verwerking van die gegevens beëindigen.

Verwerkingsverantwoordelijke

Jolfix est de merknaam van Jump-O-Lux BV, gevestigd te Harmelen aan Nijverheidsweg 18A en geregistreerd by Kamer van Koophandel, onder nummer 30069557. De beslissing met betrekking tot de doelen en middelen van de verwerking van persoonsgegevens vinden plaats -Lux BV, die als verwerkingsverantwoordelijke optreedt.

Liste des cookies que nous collectons

Le tableau ci-dessous répertorie les cookies que nous collectons et les informations qu'ils stockent.

Nom du COOKIE

Description des cookies

CHARIOT

L'association avec votre panier.

CATEGORY_INFO

Stocke les informations de catégorie sur la page, ce qui permet d'afficher les pages plus rapidement.

COMPARER

Les articles que vous avez dans la liste Comparer les produits.

DEVISE

Votre devise préférée

CLIENT

Une version cryptée de votre identifiant client avec le magasin.

CUSTOMER_AUTH

Un indicateur si vous êtes actuellement connecté au magasin.

INFORMATIONS CONCERNANT LE CLIENT

Une version cryptée du groupe de clients auquel vous appartenez.

CUSTOMER_SEGMENT_IDS

Stocke l'ID du segment client

EXTERNAL_NO_CACHE

Un indicateur, qui indique si la mise en cache est désactivée ou non.

L'EXTRÉMITÉ AVANT

Votre ID de session sur le serveur.

VUE INVITÉ

Permet aux invités de modifier leurs commandes.

LAST_CATEGORY

La dernière catégorie que vous avez visitée.

LAST_PRODUCT

Le produit le plus récent que vous avez consulté.

NOUVEAU MESSAGE

Indique si un nouveau message a été reçu.

NO_CACHE

Indique s'il est autorisé à utiliser le cache.

PERSISTENT_SHOPPING_CART

Un lien vers des informations sur votre panier et l'historique de visualisation si vous avez demandé au site.

SONDAGE

L'ID de tous les sondages auxquels vous avez récemment voté.

SONDAGE

Informations sur les sondages pour lesquels vous avez voté.

RÉCEMMENT COMPARÉS

Les articles que vous avez récemment comparés.

STF

Informations sur les produits que vous avez envoyées par e-mail à des amis.

BOUTIQUE

La vue du magasin ou la langue que vous avez sélectionnée.

USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE

Indique si un client est autorisé à utiliser des cookies.

VIEWED_PRODUCT_IDS

Les produits que vous avez récemment consultés.

LISTE DE SOUHAITS

Une liste cryptée des produits ajoutés à votre liste de souhaits.

WISHLIST_CNT

Le nombre d'articles dans votre liste de souhaits.